JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tận Thế Người Ở Rể

Tận Thế Người Ở Rể

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịMạt Thế

Chấm điểm
Đánh giá: 4.9/5 của 6 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Tận thế thương sinh hóa chó, tân sinh ta muốn vì người! Không có ý nghĩa bị người phỉ nhổ tới cửa người ở rể, tại trật tự phá hư thời đại tìm kiếm được nhân sinh thật vậy, nghịch tập tổng giám đốc lão bà đại nhân, dẫn đầu cả nhà lão tiểu nghênh đón khác đặc sắc nhân sinh!