JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chỉ Có Ta Một Cái Người Sống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
【 phi Lô mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: 】 tận thế rồi, nhưng là tất cả nhân loại đều biến thành zombie, chỉ còn lại có ta một người sống!

Ta là zombie đâu... Vẫn là zombie đâu?

【 giới thiệu vắn tắt vô lực, chính văn thấy 】

【 cầu cất dấu, đánh giá, hoa tươi, bình luận 】

(bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước. )

Truyện txt xấu, phải sửa nhiều, có khi sót lỗi, các đạo hữu thông cảm /sn
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 90
    Tháng 400
    loading