JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chỉ Có Ta Một Cái Người Sống

60 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đô Thị Mạt Thế
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2019
Số Chữ 122,886
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 1,441
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Chỉ Có Ta Một Cái Người Sống
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
【 phi Lô mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: 】 tận thế rồi, nhưng là tất cả nhân loại đều biến thành zombie, chỉ còn lại có ta một người sống!

Ta là zombie đâu... Vẫn là zombie đâu?

【 giới thiệu vắn tắt vô lực, chính văn thấy 】

【 cầu cất dấu, đánh giá, hoa tươi, bình luận 】

(bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước. )

Truyện txt xấu, phải sửa nhiều, có khi sót lỗi, các đạo hữu thông cảm /sn
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 1
    Tuần 54
    Tháng 797
    loading