JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tân phong lãnh địa Convert

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử

Không có sáng lạn võ kỹ, không có cao thâm công pháp, đây là một cái xuyên qua giả dần dần thay đổi dị giới sinh hoạt, văn hóa, giải trí chuyện xưa.

Đây là một cái đem lãnh địa dần dần cải biến thành hiện đại hoá thành thị, dẫn dắt dị giới tân tục lệ chuyện xưa.

Chuyện xưa trung có lẽ có chút nhiệt huyết, một chút tranh đấu, nhưng càng có rất nhiều một đám tân sự vật ra đời, cùng với một cái thôn trang nhỏ chậm rãi trưởng thành vì đại giải trí đế quốc quá trình.

    Đề Cử 0
    Tuần 25
    Tháng 3144
    loading