JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tam Quốc Chi Bạo Quân Lý Giác

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Tam Quốc chi bạo quân Lý Giác ) hiện đại tiểu nhân vật xuyên việt Tam Quốc thành Lý Giác, lúc này chính trực Đổng Trác vừa mới chết, loạn thế sắp nổi lên, xem Lý Giác làm sao thành tựu một phen bạo quân bá nghiệp.

. . . .

Lưu Hiệp run lẩy bẩy: "Bên trong. . Lý ái khanh. . . Vương ái khanh hắn. . ."

"Cỡ này hại nước hại dân loạn thần tặc tử, cùng với vây cánh làm nơi lấy cực hình, người đến, đem những này loạn thần tặc tử cho bản tướng kéo ra ngoài, ngũ mã phân thây . Còn Vương Doãn lão tặc, ngày mai buổi trưa, với Thái Thị Khẩu tru toàn tộc, lấy tế Đổng thái sư trên trời có linh thiêng "

Tiểu Hoàng Đế lời còn chưa nói hết liền bị Lý Giác đánh gãy, sau đó quay đầu nhìn tiểu Hoàng Đế chậm rãi hỏi: "Bệ hạ, ngươi vừa nói cái gì ."

Lưu Hiệp: "Không thể. . . Không có gì!"

. . . . .

Converter : Lạc Tử, yêu cầu, yêu cầu nhẹ phun (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )
    Đề Cử 1
    Tuần 350
    Tháng 1081
    loading