JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Vì Quốc Gia Tu Văn Vật

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Hiện thực cùng lịch sử giao thoa bên trong, ai có thể chạm đến quốc bảo văn vật thâm tàng bí mật?

Ta mở ra thời gian chi nhãn, nhìn thấy như thế một cái thế giới: Quyền mưu, nghệ thuật, chiến loạn, móng ngựa cùng ánh lửa. . .

Hoa Hạ năm ngàn năm sáng chói văn minh, bị mục nát bức tranh, màu xanh đồng dày đặc khí cụ bằng đồng, phá thành mảnh nhỏ gốm sứ che giấu.

Bọn hắn tại thời gian trôi qua bên trong chờ đợi , chờ đợi lấy lần nữa tách ra lấp lánh thế giới quang mang.

Ta gọi Hướng Nam, ta vì quốc gia Tu Văn vật.
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 85
    Tháng 85
    loading