JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ta Trong Đầu Có Cái Hảo Cảm Độ Hệ Thống
Nhận Thông Báo

Ta Trong Đầu Có Cái Hảo Cảm Độ Hệ Thống

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịĐồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 11 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Chúng ta sinh rốt cục tới muốn thích nghe ngóng leo lên đỉnh phong sao?

Ồ, có chút không đúng a, vì cái gì người khác bàn tay vàng lợi hại như vậy, ta bàn tay vàng như vậy củi mục a, liền hệ thống tinh linh không có cái gì

. . ., hình như không đúng a, hảo cảm độ tăng lên tới max trị số về sau lại có phúc lợi... ...

(trạm [trang web] trịnh trọng nhắc nhở: Vốn chuyện xưa hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )