JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Trong Đầu Có Cái Hảo Cảm Độ Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Chúng ta sinh rốt cục tới muốn thích nghe ngóng leo lên đỉnh phong sao?

Ồ, có chút không đúng a, vì cái gì người khác bàn tay vàng lợi hại như vậy, ta bàn tay vàng như vậy củi mục a, liền hệ thống tinh linh không có cái gì

. . ., hình như không đúng a, hảo cảm độ tăng lên tới max trị số về sau lại có phúc lợi... ...

(trạm [trang web] trịnh trọng nhắc nhở: Vốn chuyện xưa hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )
loading