JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Tới Lấy Nam Chủ Mạng Chó

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Một khi xuyên vào vừa xem qua tiểu thuyết trong, pháo hôi nữ phụ mười tám tuổi sau chỉ còn bị ngược kịch tình, nhân sinh chỉ có cực kỳ bi thảm bốn chữ đáng nói, mà hết thảy này bất hạnh ngọn nguồn đều đến từ chính nam chủ.

Vì cải mệnh Thẩm Chiêu chỉ muốn giết nam chủ.

Hệ thống lại nói: Không được, ngươi không thể làm như vậy.

Thẩm Chiêu: . . .

Tốt, mục tiêu thứ hai chính là xử lý hệ thống.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 32
    Tháng 32
    loading