JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ta Tới Lấy Nam Chủ Mạng Chó

Ta Tới Lấy Nam Chủ Mạng Chó

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Ngôn Tình

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Một khi xuyên vào vừa xem qua tiểu thuyết trong, pháo hôi nữ phụ mười tám tuổi sau chỉ còn bị ngược kịch tình, nhân sinh chỉ có cực kỳ bi thảm bốn chữ đáng nói, mà hết thảy này bất hạnh ngọn nguồn đều đến từ chính nam chủ.

Vì cải mệnh Thẩm Chiêu chỉ muốn giết nam chủ.

Hệ thống lại nói: Không được, ngươi không thể làm như vậy.

Thẩm Chiêu: . . .

Tốt, mục tiêu thứ hai chính là xử lý hệ thống.