JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta! Tối Cường Chưởng Môn!

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
【 Faloo mạng tiếng Trung cấp A ký hợp đồng tác phẩm: Ta! Chưởng môn mạnh nhất! 】 người khác xuyên việt đều là bắt đầu lại từ đầu.

Diệp Huyền ngược lại tốt, không chỉ chuyển kiếp, còn xuyên việt thành nhất tông chi chủ!

Liền trưởng lớp đều chưa từng làm Diệp Huyền, đột nhiên muốn trông coi một cái tông môn lớn như vậy! Diệp Huyền biểu thị áp lực rất lớn! Cũng còn khá còn có một cái không gì không thể hệ thống.

Tiểu muội muội, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người chưa chắc có được một tu luyện kỳ tài, làm vợ ta như thế nào. . . Khục khục khặc, bái ta làm thầy như thế nào? ( bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 55
    Tháng 206
    loading