JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Thu Thập Toàn Bộ Thế Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Khổ bức một ngày, Tô Trần bị Thần Cấp Thu Thập Hệ Thống đập trúng, thế gian vạn vật đều có thể thu thập.

Lần này Tô Trần ngưu bức!

Thu thập cây cối, thu hoạch được cổ thụ tinh hoa!

Thu thập báo săn, thu hoạch được tốc độ gien!

Thu thập Long Cốt, lấy được được Thượng Cổ Long Hồn!

Cái gì? Ngươi trăm năm khổ tu, ngàn năm đạo hạnh? Không có ý tứ, hiện tại là của ta!

Ngươi có trên đời lợi hại nhất Thần Hỏa? Không có ý tứ, hiện tại là của ta!

Cơ duyên, bảo vật, thậm chí toàn bộ thế giới, hết thảy đều là của ta!

Nhìn xem thu thập vật, Tô Trần hít một hơi khí lạnh.

Hắn thế mà thu thập ra ...
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 350
    Tháng 909
    loading