JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Thiên Phú Năng Lực Toàn Nhờ Mượn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Cái gì, thiên phú của ngươi có năm cấp? Ngượng ngùng, ta mượn cái Thần cấp thiên phú trấn áp vạn cổ!

Cái gì, ngươi nói ngươi có Thiên cấp võ học? Ngượng ngùng, ta mượn cái Thần cấp võ học, đánh nổ hết thảy!

Cái gì, ngươi nói ngươi có cao cấp huyết mạch? Ngượng ngùng, ta mượn cái Thần cấp huyết mạch, bao trùm vạn vật!

Cái gì đều có thể mượn, điều kiện tiên quyết là —— có thể trả tiền lãi!
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 256
    Tháng 256
    loading