JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Tận Thế Lãnh Địa

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Địa cầu kịch biến, nguyên khí thức tỉnh, tận thế giáng lâm.

Đây là một trận tai nạn, là kỷ nguyên mới bắt đầu.

Đường Vũ ngẫu nhiên đạt được Lãnh Địa Hệ Thống, triệu hoán cường giả, chế tạo trang bị, làm ruộng, chế định quy tắc ...

Bỗng nhiên nhìn lại, hắn đã đứng ở thời đại này đỉnh ngọn sóng.
    Đề Cử 0
    Tuần 34
    Tháng 200
    loading