JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Sư Huynh Là Lâm Chính Anh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
【 Bfaloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Ta sư huynh là Lâm Chính Anh 】 bất ngờ xuyên qua rồi, thu được Chí Tôn Thiên Sư hệ thống, tiếp theo càng là thành Lâm Chính Anh sư đệ.

Tại đây cái linh khí từ từ biến mất trong thế giới, mà xem Lâm Tiêu làm sao dựa vào hệ thống từng bước một đi tới chí tôn con đường.

Giới thiệu tóm tắt vô năng, hãy xem chính văn!
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 6
    Tuần 482
    Tháng 359
    loading