JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ta Sư Huynh Là Lâm Chính Anh

Ta Sư Huynh Là Lâm Chính Anh

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịĐồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

【 Bfaloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Ta sư huynh là Lâm Chính Anh 】 bất ngờ xuyên qua rồi, thu được Chí Tôn Thiên Sư hệ thống, tiếp theo càng là thành Lâm Chính Anh sư đệ.

Tại đây cái linh khí từ từ biến mất trong thế giới, mà xem Lâm Tiêu làm sao dựa vào hệ thống từng bước một đi tới chí tôn con đường.

Giới thiệu tóm tắt vô năng, hãy xem chính văn!