JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Mở Tiệm Net Ở Đại Đường

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ta Mở Tiệm Net Ở Đại Đường
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Lê Xuyên xuyên việt Đường Triều, lượm một ngành thống, mở một cái Internet, không cẩn thận còn cả giận, vì vậy liền thường thường xuất hiện dưới đây tình huống:

Lý Nhị: Trình Giảo Kim, ngươi mẹ hắn lại cướp trẫm Cambiasso!

Toàn bộ Đường Triều đều bắt đầu lên trò chơi, chỉ là đánh đánh, đột nhiên đem Đột Quyết đánh không có, lại thuận tiện đem Thổ Phiên đánh ngã...

ps: Quyển sách là vui sướng giải trí văn, không nghiên cứu lịch sử, không chấp nhận phản bác, cám ơn đã ủng hộ!

*** Tình trạng : đang ra 400c
*** Thể loại quen thuộc, thấy tên sách liền làm, chưa giám định độc tố. Cơ mà bọn Tây bình luận thấy cũng ổn !
*****
Mới nhất
8 tháng trước
    Đề Cử 9
    Tuần 404
    Tháng 5794
    loading