JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Lão Bà Là Thường Nga

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Ta lão bà là Thường Nga 】

Tính danh: Thường Nga (Chí Tôn Thần Nữ)

Phẩm cấp: Chí Tôn thần nữ

Đẳng cấp: 100 cấp

Sủng vật: Thỏ Ngọc (cửu tinh thần sủng)

Trang bị: Cửu Hoa Huyền Nguyệt luân (Tiên Thiên Chí Bảo), Cửu Hoa Thiên Y (Đỉnh Cấp Tiên Thiên Linh Bảo), Cửu Hoa Thiên Vũ luân (Đỉnh Cấp Tiên Thiên Linh Bảo), Cửu Hoa Truy Vân lý (Đỉnh Cấp Tiên Thiên Linh Bảo)

Chủ nhân: Dạ Vị Ương

HƠN 1K4 CHƯƠNG.
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 3
    Tuần 161
    Tháng 2654
    loading