JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Là Quang Minh Thần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Phát hiện xuyên việt thành Quang Minh thần, từ đây mở ra phát triển thần quốc, xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm tháng ngày.

Hố mới.
    Đề Cử 0
    Tuần 63
    Tháng 245
    loading