JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Đối Mạnh Bà Canh Miễn Dịch

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Đều nói quá phận nhan khống là muốn tao báo ứng, khả báo ứng một vạn năm, có phải hay không cũng có chút quá lâu?

Cách mỗi 60 năm liền muốn một lần nữa đầu thai một lần, lội qua Vong Xuyên nước, bước qua Nại Hà Kiều, Mạnh bà ngươi nói, ta còn có tất yếu uống này canh sao?

Đời này. . . Nguyên tính toán lấy kim tử vỗ mông rời đi, nào nghĩ quấn vào kim chủ ba ba gia sinh tử ân oán. Vốn muốn tu cái vô tình đạo, lại bị ngạo kiều tiểu chó săn mê được cái thất điên bát đảo.

Trấn ác quỷ, giết tai hoạ, đuổi mãnh thú, đoạn tà giáo, phá âm hôn. . .

Luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này, một vạn năm tình hữu độc chung.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 18
    Tháng 36
    loading