JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Vô Số Truyền Thừa

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Làm một cái người ưu tú, Cố Chuẩn tùy thời đều có thể khi theo thân ba lô nhỏ bên trong thu hoạch được mới truyền thừa:

Ngươi chiếm được chiếu lấp lánh Kiếm Tiên truyền thừa, đọc qua một hai, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo chân ý.

Ngươi chiếm được đủ mọi màu sắc đan thần truyền thừa, chỉ là nhìn thoáng qua, lĩnh ngộ vô thượng đan đạo.

Ngươi chiếm được đen nhánh thần bí trận pháp chi tổ truyền thừa, vẻn vẹn đưa thay sờ sờ, lĩnh ngộ trận pháp áo nghĩa.

Ngươi chiếm được luyện khí chi tổ truyền thừa . . .
    Đề Cử 1
    Tuần 1320
    Tháng 887
    loading