JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Vô Hạn Thuộc Tính Điểm

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ta Có Vô Hạn Thuộc Tính Điểm
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Ở Chân Nguyên Giới làm mười hai năm cá mắm tu sĩ Lục Ngôn, rốt cuộc đã tới "Thành tựu" Hệ Thống kề bên người.

Căn cứ hoàn thành các loại thành tựu, đến thu được Thuộc Tính điểm.

Liền. . . . . . .

Ngài đã bái vào Trúc Huyền Tông: thu được Thuộc Tính điểm 10 điểm.

Ngài đã tu tập Sơ Cấp Công Pháp: thu được Thuộc Tính điểm 5 điểm.

Ngài đã Tu Luyện Sơ Cấp Pháp Thuật: thu được Thuộc Tính điểm 5 điểm.

Ngài ở Dị Giới sinh tồn mười hai năm, thu được Thuộc Tính điểm 120 điểm.

Khi chết vẫn là Đồng Tử, thu được Thuộc Tính điểm 233 điểm!

Lục Ngôn: "Chờ chút, này tràn ngập trào phúng ý tứ 233 điểm Thuộc Tính là cái gì quỷ! ?"

Mặc kệ, sống sót mới có kết xuất, trước tiên điểm cái 300 điểm Cường Thể trước tiên!

Liền. . . . . .

Tu Linh Giới tối nhục Tu Sĩ đã login!
Mới nhất
5 tháng trước
    Đề Cử 6
    Tuần 21
    Tháng 931
    loading