JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Tiến Hóa Thiên Phú

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Hắn nói hắn căn cốt vô song, tốc độ tu luyện là ngươi gấp trăm lần?

Ngươi tiến hóa xuống căn cốt, thu được Tiên Thiên Đạo Cốt.

Hắn nói hắn có tuyệt thế thần thể, không đâu địch nổi, quét ngang vạn cổ?

Ngươi dùng tiến hóa một chút thể chất, thu hoạch được Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai.

Hắn á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốc mồm.

Ngươi tiến hóa xuống tọa kỵ, thần kiếm, công pháp.

Ngươi thu được Chân Long, Tru Tiên Kiếm, Thiên Đế Kinh. . .
Mới nhất
1 giờ trước
    Đề Cử 3
    Tuần 360
    Tháng 6591
    loading