JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Thể Vô Hạn Chuyển Hóa

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ta Có Thể Vô Hạn Chuyển Hóa
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Ngươi giết một con Yêu Loại, ngươi hấp thu Yêu Khí, ngươi đem Yêu Khí chuyển hóa thành Khí Huyết, ngươi Khí Huyết dồi dào , ngươi không cẩn thận gặp Quỷ Đạo cao thủ, ngươi trúng rồi Âm Phong Chưởng, ngươi đem Âm Phong Chưởng trên Âm Khí chuyển hóa thành Khí Huyết, ngươi Khí Huyết lại dồi dào , ngươi bắt đầu Tu Luyện Công Pháp, ngươi Tu Luyện Khí Huyết loại Công Pháp Nhiên Huyết Đại Pháp, ngươi có cuồn cuộn không ngừng Khí Huyết có thể lợi dụng, ngươi Thần Công Đại Thành, ngươi Vấn Đỉnh Thiên Hạ.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 5
    Tuần 106
    Tháng 2296
    loading