JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Thể Rút Ra Độ Thuần Thục

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ta Có Thể Rút Ra Độ Thuần Thục
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Kỹ năng đặc thù « liễm thi pháp », có thể thông qua thu liễm BOSS thi thể thu hoạch được người chết khi còn sống võ công độ thuần thục!

Thu liễm phái Thái Sơn trưởng lão thi thể, thu hoạch được « kiếm thuật tâm đắc », gia tăng 5000 điểm kiếm pháp độ thuần thục!

Thu liễm giang dương đại đạo thi thể, thu hoạch được « khinh công tâm đắc », gia tăng 1500 điểm nội công độ thuần thục!

Thu liễm Thanh Thành chưởng môn thi thể, thu hoạch được « nội công tâm đắc », thu hoạch được « ám khí tâm đắc »...

...

"Tổ đội giết BOSS không? Trang bị chia đều, thi thể về ta!" Một thân phi ngư phục Dạ Vị Minh tay phải Ỷ Thiên Kiếm, tay trái vách quan tài, nhìn về phía BOSS ánh mắt vô cùng hiền lành
    Đề Cử 3
    Tuần 767
    Tháng 3935
    loading