JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Thể Biến Thành Cá

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ta Có Thể Biến Thành Cá
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Sở Tiên phát hiện mình có thể biến thành một con cá, cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá có thể không ngừng tiến hóa thăng cấp, có thể thống trị loài cá, có thể cải tạo loài cá!

Như vậy trong hiện thực, hắn được cá kiểng bán đến thế giới các nơi, hắn được ngư trường có thể so với mỏ vàng, hắn. . . . .

Mà ở đại dương vô tận bên trong, bên cạnh của hắn đi theo bên người Cá Mập, Kình Ngư, Khổng Lồ Bạch Tuộc. . . Vô số tiểu đệ, đến mức nhấc lên sóng gió động trời!

. . . .
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 11
    Tuần 3562
    Tháng 2346
    loading