JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Ngàn Tầng Bảo Tháp Tu Luyện Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
"Keng... Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra tầng thứ nhất Bảo Tháp, 10 lần tháp tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên 10 lần." "Keng... Chúc mừng tháp chủ mở ra Ngàn Tầng Bảo Tháp 100 Tầng... ..." Bảo Tháp nơi tay, thiên hạ ta có. Yêu ma quỷ quái, không khỏi run rẩy. Nhân thần sợ hãi đến, một tháp chấn Sơn Hải, Thiên Địa mất phong thái. Ta không gì không thể, tu luyện, luyện đan, luyện khí, tuần thú... Tinh thông mọi thứ. Ta có Ngàn Tầng Bảo Tháp, ta Tiêu Diêu cửu trọng thiên nhai...

* Cảnh Giới : Linh Khí , Linh GIả...
    Đề Cử 8
    Tuần 10786
    Tháng 25194
    loading