JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Một Thanh Đại Yêu Đao

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì đầy trời thần phật.

Ở trước mặt ta, tất cả một đao cắt đứt!

Sở Phong nhấc theo một thanh Yêu Đao, đem cái này thiên thọc cái thông suốt!

Chém giết yêu ma, được yêu ma thiên phú.

Trảm Âm Quỷ, được tiềm hành chi lực.

Trảm Mị Ma, được mị hoặc chi đồng.

Trảm Ác Giao, được khống thủy thần thông.

Trảm Kim Ô, đến Thái Dương Thần Hỏa.

. . .

Sở Phong nhấc theo đao, bước dài trước, dung ngàn vạn yêu ma thiên phú, càng có thể mở khóa các loại thần bí đao hồn, chế bá thiên địa, khuấy động phong vân.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 39
    Tháng 617
    loading