JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Cho Nhân Vật Phản Diện Sinh Hầu Tử

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Là trong sách bị mọi người vứt bỏ phản bội nhân vật phản diện, nàng là cứu vớt hắn Thiên Sứ.

Ta không để ý thế nhân gạt ta, phản ta, phản ta, chỉ cần ngươi vĩnh viễn cùng ta.

Ngay mặt gặp được tâm di đắng tình nhân vật phản diện tam thứ nguyên, Tô Tiểu Đường cho mình khuyến khích: "Không cần kinh sợ, ngay mặt vừa!"

Chạy vội tiến lên, ôm lấy Lục Cẩn Ngôn đồng phục học sinh quần, "Nhân vật phản diện nam thần, thỉnh cầu gả cầu sinh hầu."
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 49
    Tháng 33
    loading