JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ta Chỉ Là Phân Thân

Ta Chỉ Là Phân Thân

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Tiên HiệpHuyền ẢoXuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.4/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Nhân vật chính tên Trần Thiên, bởi vì tư chất quá thấp, được người cha đã mất tích một cách bí ẩn lén cài cho hệ thống có khả năng phân thân và trùng sinh vào những nhân vật có thiên phú nghịch thiên tại nhị thứ nguyên.
Từ đây, Trần Thiên có khả năng mang một phần năng lực từ nhị thứ nguyên về thực tại đa nguyên vũ trụ để tiếp tục tu luyện.
Nhưng do hệ thống chất lượng quá kém nên nhân vật chính phải tu luyện đến một mức độ nào đó mới đủ năng lượng trở về hiện thực và xuyên toa đến thế giới tiếp theo.
Con đường nghịch thiên và tìm kiếm vận mệnh bắt đầu.
Cảnh giới được đổi mới theo từng map. Cuối cùng theo như hệ thống tu tiên:
-Phàm Cấp (Nhân cấp)->Thiên cấp (Hậu thiên-Tiên thiên)-> Kim Đan-> Lục Đạo (Nguyên Anh)-> Độ Kiếp->Hư Tiên (Tiên Nhân)

->Chân Tiên->Huyền Tiên->Kim Tiên->Đại La Kim Tiên-Tiên Đế...
.
.
.