JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta! Bán Tình Báo

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Ta là đại lục ở bên trên ngưu bức nhất tình báo sư.

Chỉ cần ngươi cấp nổi giá tiền, tình báo không là vấn đề.

Bao quát Tinh Linh Nữ Vương trên mông có mấy khỏa nốt ruồi, bao quát đại lục Thập Đại Cấm Địa bên trong có bảo bối gì, ta đều biết.

Trần Thiên ngưu bức hống hống nói.

Tinh Linh Nữ Vương: ". . ."

Tộc trưởng tộc người lùn: ". . ."

Long Tộc tộc trưởng: ". . ."

Ma Pháp Công Hội: ". . ."

Dong Binh Công Hội: ". . ."

Thập Đại Đế Quốc nguyên thủ: ". . ."

+ Cvt: Đảo Là Nhà a,k,a Sói xuất phẩm

+ Main lầy lội, bựa nên ai thích main nghiêm túc cẩn thận nhảy hố

+ Hố chưa check độ nguy hiểm nên cân nhắc trước khi nhảy /denm

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 60
    Tháng 85
    loading