JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sử Thi Triệu Hoán Thiên Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Sử Thi triệu hoán Thiên đế giới thiệu tóm tắt: ( miễn phí tinh phẩm, triệu hoán các đường anh hùng, )

Chế tạo mạnh mẽ nhất đế.

Keng, chúc mừng Túc Chủ triệu hoán đến Hắc Toàn Phong Lý Quỳ.

Điều ra Hắc Toàn Phong Lý Quỳ thuộc tính.

Chiến Thần: Lý Quỳ.

Phong hào: Hắc Toàn Phong.

Cảnh giới: Kim Đan kỳ cửu chuyển.

Tuyệt chiêu: Hắc Ám Gió Xoáy chém.
    Đề Cử 4
    Tuần 76
    Tháng 151
    loading