JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Sống Lại Lão Tử Là Hoàng Đế

Sống Lại Lão Tử Là Hoàng Đế

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Quân SựXuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 8 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Sống lại lão tử là Hoàng Đế ) thiếu niên Tần Ẩn, thu được Thần Đế hệ thống, trở thành vua của 1 nước.

Đây là một cái to lớn vũ khí lạnh thế giới, Đại Tần Đế Quốc, Đại Hán Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc chờ thêm ngàn cái trong lịch sử đã từng xuất hiện đế quốc toàn bộ ở đây.

Chiến loạn niên đại, kiêu hùng cũng lên

Nhỏ yếu Càn Quốc, thề phải cùng người khác đế quốc tranh phong!

Mà xem Tần Ẩn làm sao thu phục lịch sử danh tướng, đẩy khắp thiên hạ mỹ nhân, thành lập chính mình tuyệt thế bá nghiệp, sáng tạo chính mình siêu cường hậu cung.

【 quyển sách toàn nơi thu hết, tuyệt không ngược chủ, một đường tranh bá quét ngang, yêu thích độc giả còn trước tiên sưu tầm nuôi mập, yêu cầu các loại cổ vũ! ) (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )