JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sơ Huân Tâm Ý

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Editor: Dương Nữ

Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có lòng dạ độc ác tràn đầy dã tâm, tiếng xấu đồn xa.

Nhưng bất ngờ là bây giờ lại  đã trở thành một công tử bệnh tật đầy mình bị trục xuất khỏi kinh thành.

Đường đường là đại tiểu thư do chính thất sinh ra của dược đường lớn nhất kinh thành,

Lại bị tiểu nương và muội muội bày mưu gả cho một kẻ không vợ để làm tiểu thiếp.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 92
    Tháng 910
    loading