JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thiếu Niên, Đánh Nhau Sao

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Về đệ nhất ác bá là nữ sinh: Thiếu niên, ước giá sao:

Trọng sinh trước sở quân cố, cả khuôn mặt đao ngân tràn đầy, xấu như la sát.

Trọng sinh sau sở quân cố, vuốt chính mình trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhi, nha nha thẳng cảm thán:

“Thật TM xinh đẹp! Tuy nói có dưa chuột già quét sơn xanh hiềm nghi, nhưng là thực đủ kính a có hay không?! Tấm tắc ~~ lúc này đây đầu óc không trừu, kiên quyết không hủy dung, hủy người khác đi!”

Trọng sinh trước sở quân cố, bị bắt trở thành quốc tế truy nã bảng thượng trọng điểm đối tượng chi nhất.

Trọng sinh sau sở quân cố, cười tủm tỉm ma dao nhỏ, đánh bóng súng lục: “Nếu không lại nỗ lực hơn, đem cái kia chi nhất, đổi thành đệ nhất?”

P/S: main thực sự là rất “soái” :x
    Đề Cử 0
    Tuần 550
    Tháng 749
    loading