JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Thần Học Viện Đổi Thành Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Siêu thần học viện đổi thành hệ thống 】 bình thường dân đi làm Vương Đông đi tới siêu thần thế giới, hơn nữa nắm giữ một cái đổi thành hệ thống, thiên đạo thù cần, chỉ cần đại giới đủ, liền có thể trao đổi mỗi cái vị diện huyết thống, thần khí, ác ma quả thực. . .

Là đứng ở trên đỉnh thế giới, tu luyện, săn giết ngoại tinh chiến sĩ đổi thành huyết thống, kỹ năng, vật phẩm, hết thảy phát triển bản thân cần.

Dùng ta quyền hoa phá thiên không vũ trụ ------- Vương Đông (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đặt gạch đợi rảnh lên chương /go
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 846
    Tháng 908
    loading