JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Thần Đạo Thuật

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Ngươi chính cảm giác lực lượng không đủ, lực lượng + 1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp + 1,

Ngươi nhặt đến một bản đạo kinh, ngộ tính + 1,

Ngươi đối thủ lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ + 1, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

. . .

Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi đã vô địch thiên hạ!
Mới nhất
3 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 159
    Tháng 1398
    loading