JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
----------------Lĩnh chủ văn tiên thảo----------------------
Tinh vực thế giới hàng lâm, toàn cầu nhân loại dồn dập tiến nhập thí luyện .

Lĩnh chủ trở thành chủ lưu, thôn cấp, trấn cấp, thành cấp lãnh địa . . .

Trở lại hàng lâm một khắc trước, Lâm Tiêu nắm chặc từng cái cơ duyên, bằng vào biết trước tất cả, chiếm hết tiên cơ .

Hắn thề phải dẫn dắt dân trong thuộc địa, đem tinh không vạn tộc đạp với chân xuống, trở thành siêu cấp tinh không lĩnh chủ .

Dạng khó được lĩnh chủ văn tiên thảo. Mới ra đã hơn 2 vạn cất chứa.
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 824
    Tháng 1164
    loading