JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ

Siêu Cấp Tinh Không Lĩnh Chủ

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Dị Giới

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

----------------Lĩnh chủ văn tiên thảo----------------------
Tinh vực thế giới hàng lâm, toàn cầu nhân loại dồn dập tiến nhập thí luyện .

Lĩnh chủ trở thành chủ lưu, thôn cấp, trấn cấp, thành cấp lãnh địa . . .

Trở lại hàng lâm một khắc trước, Lâm Tiêu nắm chặc từng cái cơ duyên, bằng vào biết trước tất cả, chiếm hết tiên cơ .

Hắn thề phải dẫn dắt dân trong thuộc địa, đem tinh không vạn tộc đạp với chân xuống, trở thành siêu cấp tinh không lĩnh chủ .

Dạng khó được lĩnh chủ văn tiên thảo. Mới ra đã hơn 2 vạn cất chứa.