audiobook convert

Siêu Cấp Thổ Hào Hệ Thống

Siêu Cấp Thổ Hào Hệ Thống

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Huyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 15 lượt bình chọn
Giới thiệu

Một cái bị thực tế nghiền ép thiếu niên, trong lúc vô tình dùng ba tô mì đổi lấy Sáng Thế thần đưa tặng di vật, sau đó liền bắt đầu hắn cường hào kiểu quật khởi con đường... Đây là một cái chuẩn Nhân Dân tệ player tu tiên cố sự.

Siêu Cấp Thổ Hào Hệ Thống Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert