JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Cấp Quang Não Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Siêu Cấp Quang Não Hệ Thống
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Theo ngân hà liên minh sụp đổ, ngân hà hệ tiến nhập phân tranh liên miên không dứt thời đại chiến quốc, liên bang Địa cầu chịu đến càng ngày càng nghiêm nghị khiêu chiến.

Chiến tranh tàn khốc từ từ để người Địa cầu ý thức được, luật rừng bên dưới không ai sẽ quan tâm người yếu, muốn bảo vệ mình, nhất định phải thay đổi mạnh mẽ.

Liền, một đời lại một đời người Địa cầu việc nghĩa chẳng từ nan, ly khai an nhàn xinh đẹp tuyệt trần quê hương, hướng về xa xôi ở ngoài tinh hệ di dân.

Các di dân ở xa lạ lại hoang vu trên đất xây dựng lên từng toà từng toà thực dân địa, ngày qua ngày cực khổ công tác.

Cho đến ngày nay, sinh sống ở xa xôi trong tinh hà di dân số lượng từ lâu vượt qua xa Địa Cầu bản thổ cư dân.

Tuy rằng tuyệt đại đa số di dân cùng với bọn họ đời sau lại cũng không thể về đến Địa Cầu, nhưng các di dân trước sau khăng khăng mình là người Địa cầu.

Địa Cầu là bọn hắn quá khứ, hiện tại, cùng với tương lai, duy nhất quê hương.
    Đề Cử 5
    Tuần 129
    Tháng 414
    loading