JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Cấp Khủng Bố Phát Sóng Trực Tiếp

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Người sống sợ người chết, người chết biết sợ người chết sao? Chính ngươi là vẫn còn sống? Hay lại là đã chết? Ngươi chưa chắc biết! Âm khí rất nặng nhân, bảy ngày đem người chết, trời tối, nhìn phát sóng trực tiếp đừng quay đầu!

** Tình trạng : 300c chờ nuôi lớn
Chung quy đề cử :9500 tổng điểm Vote 86. 0 vạn
***Kelly xuất phẩm lại linh dị
** cầu bằng hữu huynh đệ hỗ trợ cmt/nguyệt phiếu
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 37
    Tháng 154
    loading