JavaScript is off. Please enable to view full site.

Siêu Cấp Học Thần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
"Rút ra 'Nhị Chỉ Thiền Công' !" "Tinh luyện hoàn thành!" "Thu hoạch được kỹ năng 'Ảo nghĩa - Thiên Niên Sát ', phương viên trong vòng mười thước, một chỉ điểm ra, tất trúng một cúc!" —— "Vật Phẩm 'Xà phòng' tinh luyện hoàn thành!" "Thu hoạch được Vật Phẩm 'Tuyệt Đối Xà Phòng ', chỉ định đối thủ ném ra, tất nhiên nhặt!" —— Tô Hàng, ngẫu nhiên cơ sẽ nhận được siêu cấp học Thần Hệ thống, nhưng rút ra cũng tinh luyện hiện thực cùng Hư Nghĩ Nhân Vật năng khiếu, cùng các loại Vật Phẩm, trở thành không cần học tập, không dùng tu luyện cũng có thể trở thành các lĩnh vực người nổi bật học Thần Cấp tồn tại, từ đó, Tô Hàng sinh hoạt bắt đầu phong sinh thủy khởi.
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 6
    Tuần 146
    Tháng 5325
    loading