JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quyện Tầm Phương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề cử
Convert: Nothing_nhh (tangthuvien)
Edit: MOSSYGREEN_TTSM

Giới thiệu:

Họ là hai con người vào tuổi thanh xuân lại không có được khoảng thời gian vui tươi nhất. Giống nhau ở sự cô đơn, tịch mịch và khắc khoải với giấc mơ tan vỡ hay nguyện ước tưởng chừng không thể thực hiện. Khi đã luống tuổi, vô tình vướng mắc, họ níu lấy nhau như níu lấy niềm hi vọng cuối cùng.
Mới nhất
6 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 13
    Tháng 52
    loading