JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quyện Tầm Phương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Convert: Nothing_nhh (tangthuvien)
Edit: MOSSYGREEN_TTSM

Giới thiệu:

Họ là hai con người vào tuổi thanh xuân lại không có được khoảng thời gian vui tươi nhất. Giống nhau ở sự cô đơn, tịch mịch và khắc khoải với giấc mơ tan vỡ hay nguyện ước tưởng chừng không thể thực hiện. Khi đã luống tuổi, vô tình vướng mắc, họ níu lấy nhau như níu lấy niềm hi vọng cuối cùng.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 31
    Tháng 358
    loading