JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Quận Vương Đáng Thương

Quận Vương Đáng Thương

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Tác giả(s)
huynhchitai
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Cổ Đại

Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 7 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Trong lịch sử nước ta chắc mọi người đều biết về vị vua Lê Long Đĩnh là một ông vua nổi tiếng hoang dâm vô đao, tai tiếng lưu truyền sử sách, nhưng có lẽ ta sẽ có cái nhìn khác về ông qua truyện ngắn này.Hãy cùng thưởng thức truyện có nhiều chi tiết hư cấu nhưng đó cũng chỉ phục vụ tình tiết truyện.

Nếu có gì thì comment để tác giả sửa lỗi.Các địa danh cũng hư cấu nên mấy thánh đừng đi tìm hiểu.Các nhân vật hư cấu.Truyện là một sản phẩm tưởng tượng của tác giả không có liên quan gì đến lịch sử.Nội dung truyện đều là hư cấu không có tính tham khảo về mặt lịch sử.