JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Quân Lâm Yêu Vĩ

Quân Lâm Yêu Vĩ

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Tiên Hiệp

Chấm điểm
Đánh giá: 4.6/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

"Thức tỉnh, liệp sát thời khắc!"
"Một phần thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai!"

Ánh đao bóng kiếm, cực hạn thao tác, đây là một cái có vương giả Vinh Diệu Hệ Thống thiếu niên tại Yêu Vĩ thế giới phóng túng cố sự.