JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Tào Tháo, người hoàng đế này không đơn giản.

Lưu Bị, ta cái này Hán thất tông thân thân phận vô dụng á!

Tôn Quyền, cả 2 cái Hoàng Đế, chúng ta nên dựa vào ai đó .

Xuyên việt Thành Hán Thiếu Đế Lưu Biện, ta mục tiêu không chỉ muốn trở thành trên sử sách thừa nhận Hoàng Đế, còn muốn trở thành trong lịch sử vĩ đại Hoàng Đế. Tất nhiên quân lâm Tam Quốc, vậy liền cả thế gian vô song!

truyện Full gần 700c , 10/4 đăng
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 41
    Tháng 672
    loading