JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quan Bậc Thang

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Đạo có thể là một con đường, cũng có thể là một cái pháp tắc; chính đạo, vậy thì là chính xác con đường hoặc là chính xác pháp tắc; làm người người, đi nhầm đạo có thể sửa đổi trở về, quá mức làm lại từ đầu; người làm quan, bước ra một bước, chính là một cái vết chân, đúng rồi, đó là chuyện bổn phận, sai rồi, phía trước chính là vực sâu vạn trượng; "Thiên nhược hữu tình Thiên diệc lão", nhân gian chính đạo là tang thương.
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 184
    Tháng 184
    loading