JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Pokemon Thứ Nguyên Vỡ Vụn

Pokemon Thứ Nguyên Vỡ Vụn

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Trọng SinhĐồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Pokemon Thứ Nguyên Vỡ Vụn ) không gian bích chướng vỡ vụn, Arceus ẩn hiện!

Pokemon giáng lâm Địa Cầu, hai Đại Thế Giới quy tắc tương dung, dần dần trở thành lấy Huấn luyện gia làm chủ đạo thế giới.

Không gian vỡ vụn trong lúc đó, thiếu niên Gekito giáng lâm đến dị biến sau thế giới, trở thành một tên Pokemon Huấn luyện gia. Lại nhìn hắn như thế nào bằng vào đặc hữu linh hồn năng lực cảm ứng, cùng đối Pokemon quen thuộc, trở thành hai đại vị diện mạnh nhất Huấn luyện gia cố sự.

PS: Sách cũ ( Pokemon chưởng môn nhân ) 2,65 triệu chữ đã hoàn tất, có hứng thú có thể quan duyệt! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
PS: Hơn 700c và đang ra.Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.

Các thế giới: Hiện thực vs Pokemon.

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE!!!THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!!

Pokemon Thứ Nguyên Vỡ Vụn Chương