JavaScript is off. Please enable to view full site.

Pokemon Tầm Bảo Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Pokemon Tầm Bảo Hệ Thống ) Kawaku xuyên qua đến Pokemon thế giới, thức tỉnh Tầm Bảo Hệ Thống, chỉ cần án lấy trong đầu tàng bảo đồ đi qua, liền có thể đạt được các loại bảo vật!

Bắt đầu một người một Loli, trang bị toàn bộ nhờ nhặt!

Chúc mừng chủ kí sinh mở ra tam tinh bảo tàng, đạt được Salamence!

Chúc mừng chủ kí sinh mở ra tứ tinh bảo tàng, đạt được Rayquaza!

Chúc mừng chủ kí sinh mở ra mỹ nữ bảo tàng, đạt được Zinnia!

Nhìn thấy một đầu cuối cùng nhắc nhở, Kawaku một mặt mộng bức!

Thuần thoải mái, hậu cung, không phải ngựa giống, không độc điểm! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS: Hơn 560c và vẫn đang ra. TRUYỆN FREE. Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.
Truyện sẽ làm kịp tác.

Các thế giới: POKEMON.

PS: Đầu tiên là ta khâm phục tâm hồn trong sáng của tác khi đặt tên là Mại Cúc Hoa Đích Tiểu Nữ Hài(*Bán hoa cúc nữ hài~~~). Thứ hai là ta đọc đến gần 400c mà có thấy tứ tinh hay mỹ nữ bảo tàng éo đâu /thodai

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE + CẦU MỌI LOẠI ĐẬU!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/27446/

Những mức buff:
10 Np = 3 chương
1 Kim Đậu=3 chương
1 Hỏa Tinh Châu=1 chương
1 Thất Thải Châu=3 chương
1 Kim Sa Châu=2 chương
1 Bố Cáo Lệnh=10 chương

ps: mấy lão buff chầm chậm thôi, làm ảnh cũng chậm lắm, buff nhanh quá ta 'xuất quần' cũng không làm kịp
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 3
    Tuần 1110
    Tháng 2686
    loading