JavaScript is off. Please enable to view full site.

Pokemon Chi Đại Thời Đại

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
« Phi Lư mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Pokemon chi đại thời đại »

5000 năm lúc trước, Sáng Thế Thần Arceus đi tới cái thế giới này,

Nó mang đến 18 chủng thuộc tính năng lượng, mang đến Pokemon, thay đổi

Rồi cái thế giới này. 5000 năm sau đó, Tô dịch đi tới cái thế giới này,

Lấy một đôi quỷ bí khó lường hai con ngươi, mở mắt quan sát thế giới. Bao la vạn tượng

Các hệ Tinh Linh, thiên kỳ bách quái kỳ dị thực vật, đấu trí so dũng khí người

Loại huấn luyện gia, muôn người chú ý Tinh Linh giải thi đấu, rải rác thế giới các

Mà cổ đại di tích. . . Đây là thế giới mới, đây là thời đại mới,

Đây là —— đại thời đại! . . . Sách mới cầu chiếu cố.

( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 2
    Tuần 173
    Tháng 115
    loading