JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng

Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Dị Giới

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 8 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

"Từ nay về sau, tiền, chính là của ngươi mệnh!"

"Tiền chính là mệnh? Có ý tứ gì?"

"Người ta dùng tiền xông tiền điện thoại, ngươi dùng tiền xông mệnh!"

Hệ thống nhắc nhở: Ngài HP số dư còn lại không đủ, mời kịp thời nạp tiền.

Hệ thống nhắc nhở: Ngài lần này nạp tiền 1000 kim tệ, sinh mệnh số dư còn lại 66 ngày.
...

Một con không có tiền thực sẽ tử tinh người, vì kiếm tiền sống sót, đồng thời sống tưới nhuần, tai họa người dị giới dân cố sự...

-----------------------------------------
truyện mới đề nghị nghĩ kỉ trước khi nhập hố

Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng Chương