JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Giới thiệu

Hùng bá: "Tần sương, nữ nhi của ta tựu giao phó cho ngươi."

Vu Nhạc: "Ta cánh tay trái cùng nữ nhi đều giao phó cho ngươi."

Đệ nhị Đao Hoàng: "Tần sương, nữ nhi của ta tựu giao phó cho ngươi."

Xuyên qua Phong Vân tần sương. . .

Phong Vân Chi Băng Phong Vương Tọa Chương