JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phi Kiếm Vấn Đạo

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, thần sông, thủy quái, Đại Yêu, cũng có cầu trường sinh người tu hành.

Những người tu hành,

Mở pháp nhãn, có thể nhìn yêu ma quỷ quái.

Luyện một ngụm phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

. . .

Tần phủ Nhị công tử 'Tần Vân', chính là một vị người tu hành. . .

    Đề Cử 1
    Tuần 175
    Tháng 3385
    loading