JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 118 người đánh giá / Đề Cử
Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇
Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.
Mới nhất
1 ngày trước
loading